Obiective

În vederea îndeplinirii scopului său, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 • sprijinirea depistării precoce a autismului, prin inițierea de campanii de informare atât a medicilor de familie și pediatri, cât și a părinților;
 • facilitarea accesului la o evaluare corectă a fiecărui caz în parte din punct de vedere psihologic, medical și social, precum și stabilirea și aplicarea cât mai rapidă a modalităților concrete de intervenție;
 • facilitarea accesului la terapiile adecvate, indiferent de locație, sprijinirea implementării în țara noastră a unor metode terapeutice și educaționale din străinătate;
 • crearea de centre (proprii sau în parteneriat cu alte instituții) de terapie și educație adaptate vârstei și particularităților individuale pentru copiii și tinerii cu autism din județul Dâmbovița;
 • promovarea serviciilor pe baze comunitare pentru persoanele cu autism, ca alternativă la instituții, promovarea și spijinirea înființării serviciilor necesare (centre de abilitare, grădinițe, școli, centre de zi, ateliere de muncă protejate, case pentru ședere pe termen scurt, case de vacanță, case de înlocuire a familiei, locuințe protejate și altele) în colaborare cu instituțiile guvernamentale centrale și locale de specialitate, cu alte organizații guvernamnetale și neguvernamentale românești și străine;
 • stimularea potențialului creativ al persoanelor cu afecțiuni din spectrul autismului, și organizarea de activități recreative, cultural-artistice, turistice și sportive, spectacole, excursii, tabere, expoziții, concursuri etc.;
 • facilitarea accesului la informație prin crearea unei baze informaționale despre autism și alte afecțiuni din spectrul autismului, și punerea la dispoziția celor interesați, prin sprijinirea editării în limba română a principalelor cărți și articole de specialitate din străinătate, precum și prin editarea de publicații periodice proprii, cărți etc.
 • facilitarea schimbului de informații privind problematica autismului între medici, psihologi, pedagogi, cercetători, părinți, reprezentanți ai autorităților și orice alte categorii de persoane interesate, prin organizarea de întâlniri, conferințe, simpozioane, seminarii, cursuri etc.;
 • sprijinirea cercetării asupra cauzelor acestei afecțiuni și a mijloacelor de recuperare, prin inițierea și finanțarea de proiecte de cercetare a autismului și căilor de vindecare în colaborare cu instituții de specialitate, clinici, spitale, universități, institute, fabrici de medicamente etc. din țară și din străinătate, sau participarea la proiectele acestora;
 • sprijinirea studenților la psihologie, medicină, sau alte discipline care dovedesc interes în studiul autismului, sau în popularizarea informațiilor utile despre autism, prin acordarea de burse sau alte mijloace de autor;
 • crearea unui mediu majoritar tolerant și disponibil pentru acceptarea și ajutarea persoanelor din spectrul autist;
 • sprijinirea părinților copiilor și tinerilor cu afecțiuni din spectrul autist, atât din punct de vedere financiar, cât și prin facilitarea accesului la consiliere psihologică, grupuri de suport, asigurarea de personal specializat care să stea când este nevoie cu copilul/tânărul etc.;